Sign up free to our newsletter to get the latest deals!
Book Now Pay later

How It Worksรู้หรือไม่? ถ้าคุณต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน แต่ยังมีเงินไม่พอจ่าย เราช่วยได้
มัดจำตั๋วเครื่องบินกับเราเพียง 1,000 บาท (จากราคาปกติ 2,000 บาท) ล็อคราคาที่คุณเห็น และล็อคที่นั่งไม่หลุดแน่นอน
และค่อยจ่ายส่วนต่างที่เหลือก่อนเดินทาง 2 สัปดาห์ (14 วัน)

จะเดินทางช่วง High Season ก็ยังได้ตั๋วเครื่องบินราคาถูก เพราะจองตั๋วเครื่องบินกับเราไว้แล้ว
- บินกับสายการบินชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น Emirates, Qantas, Qatar และอีกมากมาย -
- วีซ่าไม่ผ่านเรายินดีคืนเงินให้ -

With Book now pay later, you can book your flight NOW with a deposit of THB 2000
and then only pay the balance 14 days before departure.
Now you can save for that dream holiday without worrying about the flight price changing!
The price today is the price you pay!

BOOK NOW PAY LATER IS EXCLUSIVE TO STA TRAVEL!

• Fully flexible payment terms
• Pay THB 2,000 today - and only pay the remaining balance 2 weeks before departure
• Includes flights on top carriers such as Emirates, Qantas, Qatar and many many more!
• Not bookable online. Book in store or email us today!

Book Now Pay Later
  • PAY THB 1,000 TODAY

    จ่ายแค่ 1,000 บาท และจ่ายส่วนต่างทีหลังก่อนเดินทาง 14 วัน

  • STA EXCLUSIVE

    ล็อคราคาแล้วที่นั่งไม่หลุดแน่นอน

  • ONLY@STA TRAVEL

    บินกับสายการบินชั้นนำมากมาย

Terms & Conditions

เงื่อนไข และข้อบังคับ
1. STA Travel จะไม่คืนเงินค่ามัดจำ 1,000 บาทหรือให้ผู้โดยสารคนอื่นหลังจากการจองตั๋วแล้ว
2. ราคาตั๋วจะได้รับการรับรอง* เมื่อทาง STA Travel ได้รับเงินค่ามัดจำ 1,000 บาท
3. หลังจากจ่ายเงินค่ามัดจำแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ จะมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และอาจมีค่าแตกต่างของราคาตั๋ว และภาษีของ STA Travel’s Book Now Pay Later ซึ่งทางเราจะแจ้งลูกค้าก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ซึ่งได้แก่ เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (ขาออก และ ขาเข้า) เปลี่ยนแปลงสายการบิน เปลี่ยนเส้นทาง
4. ข้อมูลต่อไปนี้ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้
ได้แก่ เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเปลี่ยนเป็นตั๋วประเภทอื่นที่ไม่รวมอยู่ในโปรโมชั่น Book Now Pay Later
5. ลูกค้าจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนวันเดินทาง 14 วัน (หรือวันไหนก็ตามที่มาก่อน)
6. การชำระเงินเต็มจำนวนไม่ทันวันครบกำหนด จะส่งผลให้ที่นั่งและตั๋วของลูกค้าถูกยกเลิกและเสียค่ามัดจำ 1,000 บาทโดยสิ้นเชิง
7. ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านสำหรับประเทศปลายทางที่จะไปนั้น ทาง STA Travel จะคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน แต่ต้องมีการแจ้งให้ทาง STA Travel รับรู้ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันเดินทางหรือก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2017 (หรือวันไหนก็ตามที่มาก่อน) และต้องส่งเอกสารตัวจริงจากทางสถานทูตที่แจ้งไว้ว่าวีซ่าไม่ผ่านด้วย
8. เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารที่จะต้องตรวจสอบเรื่องวีซ่าสำหรับทุกประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ไปท่องเที่ยว / ศึกษาต่อ หรือประเทศที่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่อง
9. หนังสือเดินทางของผู้โดยสารจะต้องมีอายุ 6 เดือนหรือมากกว่า หลังจากวันที่กลับมายังประเทศไทย และต้องมีหน้าของหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 2 หน้า และต้องได้รับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นของประเทศที่ต้องไป
10. โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับสายการบินที่ร่วมใน Flexi Fares ของ STA Travel เท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ เช่น ประกันการเดินทาง, บัตร ISIC, ที่พัก, Rail Passes, ทัวร์ ฯลฯ
11. STA Travel ไม่สามารถรับเช็คส่วนตัวได้ การชำระเงินสามารถทำได้โดย การชำระด้วยเงินสด หรือบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตที่สาขาเท่านั้น หรือ โอนเงินผ่านธนาคารพร้อมแจ้งหลักฐานการโอนกับ STA Travel       

*ตั๋ว หมายถึง ตั๋วเครื่องบิน
*การรับรอง คือ การการันตีว่าราคาตั๋วที่จองจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงวันครบกำหนดชำระเงินทั้งหมดของลูกค้า
*Book now pay later ตั๋วนักเรียนประกอบด้วยสายการบิน EVA / Qatar / Oman Air/ Etihad / Emirates / Thai Airways / Gulf Air / Malaysia Airline / Singapore Airline / Fin Air / Turkish Airline / Nok Scoot / Alitalia Air / Qantas Airlines
*Book now pay later ตั๋วบุคคลทั่วไปประกอบด้วยสายการบิน  Qatar / Etihad / Emirates / Malaysia Airlines / Turkish Airline / Nok Scoot / Icalandair

Terms and conditions
• THB 1000 non-refundable, non-transferable deposit will guarantee seats and price of tickets at time of reservation.
• Travel departures on selected STA Travel exclusive student/youth and all ages tickets.
• Full payment will be due 2 weeks prior to your scheduled departure, whichever date occurs first.
• Failure to make final payment by the deadline will result in your seats being cancelled and returned to the airline. Your deposit will remain non-refundable and may not be transferred to a new booking.
• Travel must be ex Thailand only.
• Flexi Fares is available on economy class tickets only.
• Any changes made to the reservation will incur the normal fees.
• Changes to route or airline will result in the loss of deposit and the new price will need to be calculated based on current availability and fares.