Sign up free to our newsletter to get the latest deals!
Book Now Pay later
Book Now Pay Later
  • PAY THB 2,000 TODAY

    จ่ายแค่ 2,000 บาท และจ่ายส่วนต่างทีหลังก่อนเดินทาง 14 วัน

  • STA EXCLUSIVE

    ล็อคราคาแล้วที่นั่งไม่หลุดแน่นอน

  • ONLY@STA TRAVEL

    บินกับสายการบินชั้นนำมากมาย

How It Worksรู้หรือไม่? ถ้าคุณต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน แต่ยังมีเงินไม่พอจ่าย เราช่วยได้
มัดจำตั๋วเครื่องบินกับเราเพียง 2,000 บาท ล็อคราคาที่คุณเห็น และล็อคที่นั่งไม่หลุดแน่นอน
และค่อยจ่ายส่วนต่างที่เหลือก่อนเดินทาง 2 สัปดาห์ (14 วัน)

จะเดินทางช่วง High Season ก็ยังได้ตั๋วเครื่องบินราคาถูก เพราะจองตั๋วเครื่องบินกับเราไว้แล้ว
- บินกับสายการบินชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น Emirates, Qantas, Qatar และอีกมากมาย -
- วีซ่าไม่ผ่านเรายินดีคืนเงินให้ -

With Book now pay later, you can book your flight NOW with a deposit of THB 2000
and then only pay the balance 14 days before departure.
Now you can save for that dream holiday without worrying about the flight price changing!
The price today is the price you pay!

BOOK NOW PAY LATER IS EXCLUSIVE TO STA TRAVEL!

• Fully flexible payment terms
• Pay THB 2,000 today - and only pay the remaining balance 2 weeks before departure
• Includes flights on top carriers such as Emirates, Qantas, Qatar and many many more!
• Not bookable online. Book in store or email us today!

Terms & Conditions

เงื่อนไข และข้อบังคับ

1. ราคาตั๋วเครื่องบินจะได้รับการรับรอง* เมื่อทางบริษัท STA Travel ได้รับเงินค่ามัดจำ 2,000 บาท/ท่านแล้วเท่านั้น

2. หลังจากชำระเงินค่ามัดจำแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้อาจจะมีค่าธรรมเนียมและส่วนต่างของราคาตั๋วซึ่งจะขึ้นอยู่กับคอนดิชั่น

ของตั๋วแต่ละใบโดยตรวจสอบจาก Terms & Conditions ด้านล่างใบจอง (Booking Confirmation/Itinerary ) ตามที่บริษัทระบุไปให้อีกครั้ง

3. ข้อมูลต่อไปนี้ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ หากทำการเปลี่ยนแปลงจะโดนยึดเงินมัดจำโดยสิ้นเชิง

            - เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร

            - เปลี่ยนแปลงชั้นโดยสาร

            - เปลี่ยนแปลงสายการบิน

            - เปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน

4. ลูกค้าจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนเต็มก่อนวันเดินทาง 14 วัน หรือก่อน หรือวันที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง

(หรือวันไหนก็ตามที่มาก่อน) * กรณีได้รับวีซ่าแล้วสามารถชำระได้เลยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึง 14 วันก่อนการเดินทาง

5.กำหนดชำระเงินส่วนที่เหลือระบุไว้ในตารางด้านล่าง - เมื่อถึงกำหนดชำระให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระ การชำระเงินเต็มจำนวนไม่ทันวันครบกำหนดจะส่งผลให้ที่นั่งและตั๋วเครื่องบินของลูกค้าถูกยกเลิกและเสียค่ามัดจำโดยสิ้นเชิง การยกเลิกตั๋วจะโดนยึดเงินมัดจำทั้งหมดและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแต่ต้องทำการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเมื่อถึงกำหนดชำระ

6. การคืนเงินมัดจำ – จะคืนเฉพาะในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านสำหรับประเทศปลายทางที่จองไว้เท่านั้น และทาง STA Travel จะคืนเงินมัดจำเต็มจำนวนแต่ต้องแจ้งให้ทาง STA Travel รับรู้ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันเดินทางหรือภายในวันที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง (หรือวันไหนก็ตามที่มาก่อน) และต้องส่งเอกสารตัวจริงจากทางสถานทูตที่แจ้งไว้ว่าวีซ่าไม่ผ่านด้วย

7. วีซ่า - เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารที่จะต้องตรวจสอบเรื่องวีซ่าสำหรับทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ไปท่องเที่ยว / ศึกษาต่อ หรือประเทศที่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่อง และเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ทันก่อนเวลาชำระเงินส่วนที่เหลือหรือเงินคงค้าง มิฉะนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อที่ 5

8. หนังสือเดินทางของผู้โดยสารจะต้องมีอายุ 6 เดือนหรือมากกว่า หลังจากวันที่กลับมายังประเทศไทย และต้องมีหน้าของหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 2 หน้า และต้องได้รับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นของประเทศที่ต้องไปสามารถตรวจสอบได้จากทางสถานทูตของประเทศนั้นๆ

9. โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับสายการบินที่ร่วมใน BNPL ของ STA Travel เท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ เช่น ประกันการเดินทาง, บัตร ISIC, ที่พัก, Rail Passes, ทัวร์ ฯลฯ

10. STA Travel ไม่สามารถรับเช็คส่วนตัวได้ การชำระเงินสามารถทำได้โดย การชำระด้วยเงินสด หรือโอนเงินผ่านธนาคารที่แจ้งมาด้านล่างนี้พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนกับ STA Travel หรือบัตรเครดิต (Visa, Master charge 2% ที่สาขา และ 3% ผ่าน payment gateway)

*การรับรอง คือ การการันตีว่าราคาตั๋วเครื่องบินที่จองจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงวันครบกำหนดชำระเงินทั้งหมดของลูกค้า

*BNPL (Book Now Pay Later) ประกอบด้วยสายการบิน Thai Airways / EVA / Qatar / Etihad / Emirates /Qantas / Oman Air/

 China Southern / China Airlines/ Jet Airway / Gulf Air / Malaysian /Philippine Airlines / Flybe / Jetblue Etc.

*ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกับปัญหาใดๆ ทั้งสิ้นหากลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีอื่นๆ นอกเหนือจากเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ข้างต้น

*ในการชำระเงินสด ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน และต้องได้รับใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง


Terms and conditions
• THB 2,000 non-refundable, non-transferable deposit will guarantee seats and price of tickets at time of reservation.
• Travel departures on selected STA Travel exclusive student/youth and all ages tickets.
• Full payment will be due 2 weeks prior to your scheduled departure, whichever date occurs first.
• Failure to make final payment by the deadline will result in your seats being cancelled and returned to the airline. Your deposit will remain non-refundable and may not be transferred to a new booking.
• Travel must be ex Thailand only.
• Flexi Fares is available on economy class tickets only.
• Any changes made to the reservation will incur the normal fees.
• Changes to route or airline will result in the loss of deposit and the new price will need to be calculated based on current availability and fares.