Sign up free to our newsletter to get the latest deals!

FLY WITH QATAR AIRWAYS

จองก่อน จ่ายทีหลัง มัดจำเพียง 2,000

สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ ให้บริการสู่จุดหมายกว่า 150 เส้นทางทั่วโลก
ไม่ว่าจะเป็น London, New York, Australia,Amsterdam และเมืองอื่นๆ อีกมากมาย

Fly Directly from Chiang Mai to Doha with Qatar Airways

Fly From Chiang Maiตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับนักเรียน เยาวชน และ อาจารย์ 

"บินตรงจากเชียงใหม่ - โดฮา"  

*ราคาทั้งหมดรวมภาษีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นราคาเริ่มต้นและขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง และทุกเที่ยวบินเริ่มออกจาก เชียงใหม่* 

Destination Travel  Price
London One - way 17,850 THB
London Return 36,740 THB
Manchester One - way 18,850 THB
Manchester Return 37,070 THB
Copenhagen One - way 18,850 THB
Copenhagen Return 33,925 THB
Stockholm One - way 18,850 THB
Stockholm Return 33,810 THB
Barcelona One - way 18,850 THB
Barcelona Return 34,010 THB

 


 

Fly Directly from Bangkok to Doha with Qatar Airways

Fly From Bangkok

ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับนักเรียน เยาวชน และ อาจารย์
กับสายการบิน Qatar Airways 

*ราคาทั้งหมดรวมภาษีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นราคาเริ่มต้นและขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง และทุกเที่ยวบินเริ่มออกจาก กรุงเทพฯ* 

 

Destination Travel  Price
London One - way 17,850 THB
London Return 36,815 THB
Manchester One - way 18,850 THB
Manchester Return 37,070 THB
Paris One - way 18,855 THB
Paris Return 35,040 THB
Stockholm One - way 18,850 THB
Stockholm Return 33,810 THB
Barcelona One - way 18,850 THB
Barcelona Return 34,010 THB
Amsterdam One - way 18,850 THB
Amsterdam Return 34,010 THB
Zurich One - way 18,850 THB
Zurich Return 34,010 THB
Oslo One - way 18,850 THB
Osla Return 34,010 THB
Geneva One - way 18,850 THB
Geneva Return 34,010 THB
Brussles One - way 18,850 THB
Brussles Return 34,010 THB
Cadiff One - way 18,850 THB
Cadiff Return 34,010 THB
New York One - way 18,850 THB
New York Return 34,010 THB
Los Angeles One - way 18,850 THB
Los Angeles Return 34,010 THB
Boston One - way 18,850 THB
Boston Return 34,010 THB