Special Travel Services

STA TRAVEL

เราพร้อมช่วยวางแผนและจัดทริปท่องเที่ยวพิเศษที่มีจำนวนคนเดินทางมากกว่า 10 คนขึ้นไป  คุณสามารถกำหนดงบประมาณพร้อมแจ้งรายละเอียดการเดินทาง เราจะช่วยจัดการให้ตรงกับความต้องการและคุ้มค่ามากที่สุด และมีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า STA TRAVEL เท่านั้น

 

 

EDUCATION TRAVEL

ทริปที่เหมาะสำหรับสถาบันการศึกษา ที่ต้องการจะจัดทริปเดินทางสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา เพื่อทัศนศึกษาหาความรู้และท่องเที่ยวในต่างประเทศ  โดยมีจำนวนคนเดินทางมากกว่า 10 คนขึ้นไป  
READ MORE

GROUP TRAVEL

ทริปที่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการจัดทริปเดินทาง เพื่อท่องเที่ยวและหาประสบการณ์ใหม่ๆในต่างประเทศกับเพื่อน ครอบครัว หรือคนรู้จัก และมีจำนวนที่ร่วมคนเดินทางมากกว่า 10 คนขึ้นไป
READ MORE