Menu Contact Us
Start the adventure

CALL US ON

(+66) 02 160 5200
Flight: (+66) 097 485 8669, (+66) 097 485 8670 Rail: (+66) 092 260 3873, (+66) 092 251 3893 Mon-Fri 10.00-18.00 hrs (Sat - Sun closed)

Hotels in AUS & NZ

เปิดประสบการณ์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กับภูมิประเทศที่ยอดเยี่ยม สนุกกับกิจกรรมหลากหลายได้ตลอดทุกฤดูกาล พร้อมสัมผัสเมืองสวรรค์แห่งการท่องเที่ยว พบกับสิ่งใหม่ทุกวันตลอดทุกเส้นทาง ค้นหาที่พักกับเราได้เลย

*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ในกรณีที่ทำการจองผ่านระบบออนไลน์ ท่านจะได้ทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขในขั้นตอนการจองและจะระบุในเอกสารยืนยันการจองที่ได้รับ  หากจองผ่านสาขาต่างๆ สามารถตรวจสอบได้กับทีมงาน Travel Expert