Menu Contact Us
Start the adventure

CALL US ON

(+66) 02 160 5200
สาขาอโศก (+66) 061 489 1078 สาขารังสิต (+66) 02 024 9047 สาขาเชียงใหม่ (+66) 052 081 140

 

"ใครๆ ก็จองก่อน จ่ายทีหลังได้" หากเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศ แต่บังเอิญยังไม่พร้อมจ่ายทีเดียวแบบเต็มๆ หรือกลัววีซ่าไม่ผ่าน ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพราะ STA Travel ช่วยได้ มัดจำเพียง 2,000 บาท สำหรับตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ และมัดจำ 500 บาท สำหรับบัตรโดยสารรถไฟต่างประเทศและโรงแรมที่พัก ออกตั๋วจริง ล็อกที่นั่ง ล็อกราคา ส่วนที่เหลือนำมาจ่ายก่อนวันเดินทาง 14 วัน ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน รับเงินมัดจำคืน ถ้าใจบอกว่าพร้อม ก็ออกเดินทางได้ ไม่ต้องรอ ติดต่อทีมงาน Travel Expert เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย
Flexi Fly จองก่อน จ่ายทีหลัง
Flexi Fly จองก่อน จ่ายทีหลัง ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
อยากบินไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปเรียนต่อหรือไปเที่ยว แต่ยังไม่อยากจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวน เพราะเงินไม่พร้อม กลัววีซ่าไม่ผ่าน หรือบางครั้งเจอตั๋วราคาถูก อยากจองไว้ก่อน ไม่ต้องกังวล เพียงจองก่อน จ่ายทีหลังกับเรา จองที่นั่ง ล็อกราคา ออกตั๋วจริง ส่วนที่เหลือจ่าย 14 วัน ก่อนการเดินทาง วีซ่าไม่ผ่าน รับเงินมัดจำคืน
มัดจำตํ๋วเครื่องบินต่างประเทศ เพียง 2,000 บาท เท่านั้น
ติดต่อเรา
Flexi Rail จองก่อน จ่ายทีหลัง
Flexi Rail จองก่อน จ่ายทีหลัง บัตรรถไฟโดยสารต่างประเทศ
อยากเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟในประเทศต่างๆ แต่ยังไม่อยากจ่ายค่าบัตรรถไฟโดยสารเต็มจำนวน เพราะเงินไม่พร้อม กลัววีซ่าไม่ผ่าน หรือบางครั้งอัตราแลกเปลี่ยนถูก อยากจองไว้ก่อน ไม่ต้องกังวล เพียงจองก่อน จ่ายทีหลังกับเรา ล็อกราคา การันตีราคาไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนที่เหลือจ่าย 14 วัน ก่อนการเดินทาง วีซ่าไม่ผ่าน รับเงินมัดจำคืน
มัดจำบัตรโดยสารรถไฟต่างประเทศ เพียง 500 บาท เท่านั้น
ติดต่อเรา

FLIGHT - TERMS & CONDITIONS

เงื่อนไข และข้อบังคับ

1. ราคาตั๋วเครื่องบินจะได้รับการรับรอง*

เมื่อทางบริษัท STA Travel ได้รับเงินค่ามัดจำ 2,000 บาท/ท่าน แล้วเท่านั้น

 

2. หลังจากชำระเงินค่ามัดจำแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง อาจมีค่าธรรมเนียมและส่วนต่างของราคาตั๋วเครื่องบิน 

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบินแต่ละใบ  โดยท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไข (Terms & Conditions) ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของใบจอง (Booking Confirmation/Itinerary ) ที่ท่านได้รับจากบริษัท

ข้อมูลต่อไปนี้ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ หากทำการเปลี่ยนแปลงจะโดนยึดเงินมัดจำโดยสิ้นเชิง

            - เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร

            - เปลี่ยนแปลงชั้นโดยสาร

            - เปลี่ยนแปลงสายการบิน

            - เปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน

 

3. ลูกค้าจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนเต็มก่อนวันเดินทาง  2 สัปดาห์ (14 วัน ) 

กรณีที่ลูกค้าได้รับวีซ่าก่อนกำหนด สามารถชำระเงินได้เลยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึง 2 สัปดาห์ (14 วัน ) วันก่อนการเดินทาง

 

4.กำหนดชำระเงินส่วนที่เหลือ 

เมื่อถึงกำหนด ลูกค้าต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระเงิน หากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนไม่ทันวันครบกำหนด  จะส่งผลให้ที่นั่งและตั๋วเครื่องบินของลูกค้าถูกยกเลิกและเสียค่ามัดจำโดยสิ้นเชิง

 

6. การคืนเงินมัดจำ  

จะคืนเฉพาะในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านสำหรับประเทศปลายทางที่จองไว้เท่านั้น และทาง STA Travel จะคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน  โดยมีเงื่อนไขคือแต่ต้องแจ้งให้ทาง STA Travel รับรู้ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันเดินทาง และต้องส่งเอกสารตัวจริงจากทางสถานทูตที่แจ้งไว้ว่าวีซ่าไม่ผ่านเพื่อเป็นหลักฐานในการขอคืนเงิน

 

7. วีซ่า  

เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารที่จะต้องตรวจสอบเรื่องวีซ่าสำหรับทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ไปท่องเที่ยว, ศึกษาต่อ หรือประเทศที่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่อง และเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ทันก่อนเวลาชำระเงินส่วนที่เหลือหรือเงินคงค้าง มิฉะนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อที่ 5

 

8. หนังสือเดินทาง Passport

หนังสือเดินทางของผู้โดยสารจะต้องมีอายุ 6 เดือนหรือมากกว่า หลังจากวันที่กลับมายังประเทศไทย และต้องมีหน้าของหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 2 หน้า และต้องได้รับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นของประเทศที่ต้องไปสามารถตรวจสอบได้จากทางสถานทูตของประเทศนั้นๆ

 

9. โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับสายการบินที่ร่วมใน BNPL ของ STA Travel เท่านั้น

ไม่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ เช่น ประกันการเดินทาง, บัตร ISIC, ที่พัก, Rail Passes, ทัวร์ ฯลฯ

 

10. การชำระเงิน

STA Travel ไม่สามารถรับเช็คส่วนตัวได้ การชำระเงินสามารถทำได้โดย การชำระด้วยเงินสด หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนกับ STA Travel Expert นอกจากนี้สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต (Visa, Master charge 2% ที่สาขา และ 3% ผ่าน payment gateway)

 

*การรับรอง คือ การการันตีว่าราคาตั๋วเครื่องบินที่จองจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงวันครบกำหนดชำระเงินทั้งหมดของลูกค้า

*BNPL (Book Now Pay Later) ประกอบด้วยสายการบิน Thai Airways / EVA / Qatar / Etihad / Emirates /Qantas / Oman Air/

 China Southern / China Airlines/ Jet Airway / Gulf Air / Malaysian /Philippine Airlines / Flybe / Jetblue Etc.

*ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกับปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น หากลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีอื่นๆ นอกเหนือจากเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ข้างต้น

*ในการชำระเงินสด ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน และต้องได้รับใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

 

RAIL - TERMS & CONDITIONS

เงื่อนไขและข้อบังคับ

 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำสำหรับการจองบัตรโดยสารฯ

ตามเงื่อนไข Book Now Pay Later จำนวน 500 บาทต่อท่าน หลังจากชำระเงินและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้โดยสารท่านอื่นได้หลังจากการจองตั๋วรถไฟแล้ว

 

2. ราคาตั๋วรถไฟจะได้รับการยืนยัน

เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำ 500 บาทต่อท่าน สำหรับการทำการจองเท่านั้น

 

3. ตั๋วรถไฟที่เข้าร่วมโครงการ Book Now Pay Later คือตั๋วรถไฟประเภท Rail Pass เท่านั้น

ดังต่อไปนี้ Eurail Pass, Swiss Travel Pass, German Rail Pass, BritRail Pass, European East Pass หรือ Japan Rail Pass

 

4. ตั๋วรถไฟที่ไม่สามารถทำการจองก่อน จ่ายทีหลังได้

ได้แก่ ตั๋วสำรองที่นั่งทุกเส้นทาง (all seat reservations), ตั๋วรถไฟเที่ยวต่อเที่ยวทุกเส้นทาง (point to point)และตั๋วรถไฟขึ้นยอดเขาทั้งหมด

 

5. หลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งวันที่ที่จะต้องทำการออกตั๋วและชำระเงินที่เหลือภายในเวลาที่กำหนด (Booking Expiration Date)

หากไม่ทำการออกตั๋วตามวันที่ที่แจ้ง รายการตั๋วที่ทำจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติโดยระบบ

 

6. หากรายการการจองตั๋วของท่านถูกยกเลิก (Booking Expired)

ท่านสามารถแจ้งพนักงานเพื่อดำเนินคำขอทำการจองซ้ำอีกครั้ง (Rebook) ได้ ทั้งนี้ราคาตั๋วจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละสัปดาห์

 

7. การขอเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น ชื่อผู้โดยสาร เส้นทางที่ทำจอง วันที่หรือเวลาที่เดินทาง เป็นต้น

จะทำให้ราคาตั๋วมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละสัปดาห์

 

8. การตรวจสอบการถือวีซ่าของประเทศต่างๆ

อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้โดยสาร รวมถึงการถือหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน ซึ่งควรมีจำนวนหน้าเปล่าอย่างน้อย 2 หน้า อีกทั้งการตรวจสอบการใบรับรองการฉีดวัคซีนสำหรับบางประเทศที่จำเป็น

 

9. ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านสำหรับเส้นทางประเทศที่ได้ทำจองบัตรโดยสาร

ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินมัดจำนวน 500 บาท เมื่อผู้โดยสารแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันที่ระบุไว้ในเอกสารชี้แจง โดยต้องแสดงเอกสารตัวจริงการปฎิเสธอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูตให้แก่บริษัทประกอบการขอคืนเงินมัดจำ

 

10. เงื่อนไข Book Now Pay Later สามารถใช้ได้กับบัตรโดยสารเครื่องบินกับสายการบินที่ร่วมในโครงการของ STA Travel

ได้ในราคาค่ามัดจำ 2,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ เช่น ประกันการเดินทาง, บัตรนักเรียนนักศึกษานานาชาติ (ISIC), โรงแรมที่พัก, ตั๋วรถไฟต่างประเทศ หรือทัวร์ต่างๆ ฯลฯ

 

11. ทางบริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับเช็คเงินสดที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้รับ STA TRAVEL CO., LTD.

การชำระเงินสามารถทำได้โดยการชำระเงินสด หรือโอนเงินผ่านธนาคาร พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนกับทางบริษัทฯ หรือชำระได้ด้วยบัตรเครดิต

 

HOTEL - TERMS & CONDITIONS

เงื่อนไขและข้อบังคับ 

1. STA Travel จะไม่คืนเงินค่ามัดจำ 500 บาท/โรงแรม/booking หลังจากที่พักได้รับการคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้ว

2. ราคาที่พัก จะได้รับการรับรอง* เมื่อทาง STA Travel ได้รับเงินค่ามัดจำ 500 บาท/โรงแรม/booking แล้ว

3. หลังจากจ่ายเงินค่ามัดจำแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้จะมีค่าธรรมเนียมซึ่งจะขึ้นอยู่กับกฏและเงื่อนไขของโรงแรม

  • เปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก/เช็คเอาท์
  • เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าพักหรือจำนวนผู้เข้าพัก
  • เปลี่ยนแปลงประเภทของห้องพัก


4. ข้อมูลต่อไปนี้ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ หากทำการเปลี่ยนแปลงจะโดนยึดเงินมัดจำโดยสิ้นเชิง

  • เปลี่ยนแปลงโรงแรม 
  • การยกเลิกการจองโดยเหตุผลใดๆที่ไม่เกี่ยวกับการถูกปฏิเสธวีซ่า (ต้องแนบเอกสารยืนยัน)


5. ลูกค้าจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนเต็มก่อนวันเข้าพัก 14 วัน หรือก่อน หรือวันที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง
(หรือวันไหนก็ตามที่มาก่อน) * กรณีได้รับวีซ่าแล้วสามารถชำระได้เลยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึง 14 วันก่อนวันเข้าพัก

6. การชำระเงินเต็มจำนวนไม่ทันวันครบกำหนด จะส่งผลให้ที่พักของลูกค้าถูกยกเลิกและยึดเงินมัดจำ 
500 บาท/โรงแรม/booking

7. ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านสำหรับประเทศปลายทางที่จะไปนั้น ทาง STA Travel จะคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
แต่ต้องมีการแจ้งให้ทาง STA Travel รับรู้ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันเข้าพักหรือก่อนวันที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง
(หรือวันไหนก็ตามที่มาก่อน) และต้องส่งเอกสารตัวจริงจากทางสถานทูตที่แจ้งไว้ว่าวีซ่าไม่ผ่านด้วย

8. เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารที่จะต้องตรวจสอบเรื่องวีซ่าสำหรับทุกประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ไปท่องเที่ยว / ศึกษาต่อ หรือประเทศที่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่อง

9. หนังสือเดินทางของผู้โดยสารจะต้องมีอายุ 6 เดือนหรือมากกว่า หลังจากวันที่กลับมายังประเทศไทย
และต้องมีหน้าของหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 2 หน้า และต้องได้รับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นของประเทศที่ต้องไป

10. โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับโรงแรมที่ร่วมโครงการ Book Now Pay Later ของ STA Travel เท่านั้นและ
ไม่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ เช่น ประกันการเดินทาง, บัตร ISIC, Rail Passes, ทัวร์ ฯลฯ

11. STA Travel ไม่สามารถรับเช็คส่วนตัวได้ การชำระเงินสามารถทำได้โดย การชำระด้วยเงินสด
หรือโอนเงินผ่านธนาคารที่แจ้งมาด้านล่างนี้พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนกับ STA Travel หรือบัตรเครดิต
(Visa, Master charge 2%) ที่สาขาเท่านั้นหมายเหตุ:

*การรับรอง คือ การการันตีว่าราคาตั๋วเครื่องบินที่จองจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงวันครบกำหนดชำระเงินทั้งหมดของลูกค้า
*BNPL (Book Now Pay Later) ประกอบด้วย โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ Book Now Pay Later เท่านั้น 
*ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกับปัญหาใดๆ ทั้งสิ้นหากลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีอื่นๆ นอกเหนือจากเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ ข้างต้น
*ในการชำระเงินสด ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน และต้องได้รับใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง