Menu Contact Us
Start the adventure

CALL US ON

(+66) 02 160 5200
สาขาอโศก (+66) 061 489 1078 สาขารังสิต (+66) 02 024 9047 สาขาเชียงใหม่ (+66) 052 081 140

ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ในสำนักงานใหญ่

Digital Marketing Executive

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีม STA Travel สิ เรายังต้องการเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถเข้าร่วมทีมของเราเพิ่ม หากคุณหลงใหลในการเดินทาง เพลิดเพลินกับบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน พนักงานที่ STA Travel ทำงานอย่างมุ่งมั่นในสิ่งที่เขารัก ตอนนี้เราเปิดรับสมัครตำแหน่ง Digital Marketing Executive 1 ตำแหน่ง ส่ง Resume ของคุณมาได้เลย!
สมัครงานในตำแหน่งนี้

FOLLOW US!

Come say 'hi' on Facebook
Follow us on Twitter @STAthailand