Menu Contact Us
Start the adventure

CALL US ON

(+66) 02 160 5200
สาขาอโศก (+66) 061 489 1078 สาขารังสิต (+66) 02 024 9047 สาขาเชียงใหม่ (+66) 052 081 140

บัตรส่วนลดนานาชาติสำหรับนักเรียน เยาวชน และครูอาจารย์

International Discount Cards (ISIC)

ใครๆ ต่างก็ชอบส่วนลดจริงไหม? เรามีบัตร Student card (ISIC) สำหรับนักเรียนและนักศึกษา, Youth card (IYTC) สำหรับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 31 ปี และ Teacher card (ITIC) สำหรับครูและอาจารย์ ที่ช่วยให้คุณค้นพบการเดินทางทั่วโลกที่ประหยัดยิ่งขึ้นไปอีก สมัครออนไลน์วันนี้ รับ Serial number ใช้ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยทันที ไม่ต้องพกบัตรพลาสติก หากคุณต้องการบัตรพลาสติกพกติดตัว สามารถซื้อได้ที่ STA Travel Store ทุกสาขา

*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด

WHAT IS ISIC?

ISIC Card บัตรนักศึกษานานาชาติ เป็นบัตรที่ให้ส่วนลดในการเดินทางสำหรับนักศึกษา "เป็นบัตรแรกของโลก" ซึ่งเริ่มในปี พ.ศ. 2511 โดยสมาพันธ์การท่องเที่ยวนักศึกษานานาชาติ ( International Student Travel Confederation ) นักศึกษาจะได้ส่วนลดสำหรับการใช้บริการต่างๆ 133 ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์
 
ในปี พ.ศ. 2536 องค์กร UNESCO ได้ให้ความสำคัญและรับรองบัตรนี้ โดยเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นวิธีการเรียนรู้ทางหนึ่งในด้านการศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองสังคมฯลฯ ที่ดีที่สุดทางหนึ่งของการศึกษา และนักศึกษาควรได้รับส่วนลดในการเดินทางหลายๆ รูปแบบ ทำให้ในเวลาต่อมา ISIC จึงได้มีการเพิ่มบัตร Youth Card และ Teacher Card เพื่อเป็นประโยชน์แก่เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 31 ปี และครูอาจารย์อีกด้วย

ISIC Discount Cards

ถ้าคุณเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ชอบเดินทาง กิน เที่ยว และช็อปปิ้งล่ะก็..บัตร ISIC คือ บัตรส่วนลดสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่จะช่วยให้การเดินทางของน้องๆ ประหยัดยิ่งกว่าเดิม เรามีส่วนลดหลากหลายสินค้าและบริการ มากกว่า 150,000 ร้านค้า 133 ประเทศทั่วโลก รวมถึงได้รับการการันตีจากยูเนสโก (UNESCO)
  • สมัครออนไลน์รับ serial number ใช้ผ่าน Apps
  • ต้องการบัตรพลาสติก สั่งซื้อได้ที่ STA Travel Store 

 

ONLY ฿400

อ่านเพิ่มเติม

Youth Travel Cards

ช่วงเวลาวัยเรียนของคุณอาจจะหมดไป แต่ความเป็นนักเดินทางรุ่นใหม่ไม่มีวันหมด หากคุณยังรักในการท่องเที่ยว โดยมีอายุต่ำกว่า 31 ปี ยังมีสิทธิพิเศษในการใช้บัตร IYTC ช่วยให้คุณประหยัดเงิน ไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเครื่องบิน เที่ยว กิจกรรมบันเทิง และอื่นๆ อีกมากมาย 
  • สมัครออนไลน์รับ serial number ใช้ผ่าน Apps
  • ต้องการบัตรพลาสติก สั่งซื้อได้ที่ STA Travel Store 


ONLY ฿400

อ่านเพิ่มเติม

ITIC Discount Cards

ไม่ใช่แค่นักเรียนเท่านั้น ที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสนุกสนาน สำหรับใครที่เป็นครูหรืออาจารย์ คุณก็สามารถให้เวลาตัวเองได้ใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่ได้เช่นกัน กับบัตรส่วนลดเพื่อครูและอาจารย์ของเรา! ให้ส่วนลดในการเดินทางและไลฟ์สไตล์ทั่วโลก
  • สมัครออนไลน์รับ serial number ใช้ผ่าน Apps
  • ต้องการบัตรพลาสติก สั่งซื้อได้ที่ STA Travel Store 

 

ONLY ฿400

อ่านเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตร ISIC, IYTC, ITYC

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครบัตร ISIC

ผู้สมัครจะต้องมีสถานะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ในระดับการศึกษาใดก็ได้ ไม่จำกัดอายุ แต่จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี สถานะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเต็มเวลา ระยะเวลามากกว่า 12 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้นต่อภาคการศึกษา โดยการอนุมัติออกบัตร ISIC ได้นั้น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้นและแสดงหลักฐานประกอบ บัตร ISIC จะอยู่ในรูปแบบของบัตรที่ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน ISIC โดยสามารถตรวจสอบส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือ www.isic.co.th/discounts/ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละรายการ ได้ (ส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) บัตร ISIC จะมีอายุ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันออกบัตร

 

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครบัตร IYTC

ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 12-30 ปี แสดงหลักฐานในการสมัคร โดยใช้บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีสถานะเป็นนักเรียน บัตร IYTC จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันออกบัตร ดังนั้นผู้สมัครมีสิทธิสมัครบัตร IYTC ได้ก่อนวันเกิดครบอายุ 31 ปี โดยการอนุมัติออกบัตร IYTC ได้นั้น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้นและแสดงหลักฐานประกอบ บัตร IYTC จะอยู่ในรูปแบบของบัตรที่ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน ISIC โดยสามารถตรวจสอบส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือ www.isic.co.th/discounts/ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละรายการ ได้ (ส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครบัตร ITIC

ผู้สมัครต้องเป็นครูหรืออาจารย์ ปฏิบัติการสอนแบบเต็มเวลาของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง โดยมีเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง ใน 1 สัปดาห์ และทำงานมาแล้ว 1 ปีการศึกษาเป็นอย่างต่ำ บัตร ITIC จะมอบสิทธิประโยชน์และส่วนลดมากมายเหมือนบัตร ISIC และมีอายุการใช้ 1 ปี นับจากวันออกบัตร โดยการอนุมัติออกบัตร ITIC ได้นั้น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้นและแสดงหลักฐานประกอบ บัตร ITIC จะอยู่ในรูปแบบของบัตรที่ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน ISIC โดยสามารถตรวจสอบส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือ www.isic.co.th/discounts/ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละรายการ ได้ (ส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)