Menu Contact Us
Start the adventure

CALL US ON

(+66) 02 160 5200
สาขาอโศก (+66) 061 489 1078 สาขารังสิต (+66) 02 024 9047 สาขาเชียงใหม่ (+66) 052 081 140
student cards

Student Card (ISIC)

บัตรส่วนลดนานาชาติสำหรับนักเรียน

What is ISIC Card?

     บัตรนักศึกษานานาชาติ คืออะไร

บัตร ISIC หรือ International Student Identity Card คือ บัตรนักศึกษานานาชาติสำหรับนักศึกษาบัตรแรกของโลก ที่ช่วยมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายให้แก่น้องๆ นักเรียนและนักศึกษา เริ่มแรกในปี พ.ศ. 2511 โดยสมาพันธ์การท่องเที่ยวนักศึกษานานาชาติ (International Student Travel Confederation) ซึ่งนักศึกษาจะได้ส่วนลดสำหรับการใช้บริการต่างๆ 130 ประเทศทั่วโลก ที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ ในปี พ.ศ. 2536 องค์กร UNESCO ได้เห็นความสำคัญและให้การรับรองบัตรนี้ โดยเห็นว่าการ ท่องเที่ยวเป็นวิธีการเรียนรู้ทางหนึ่งในด้านการศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองสังคมฯลฯ ที่ดีที่สุดทางหนึ่งของการศึกษา และนักศึกษาควรได้รับส่วนลดในรูปแบบต่างๆ ในการเดินทางด้วย

สมัครบัตร ISIC Discount card บัตรส่วนลดนักเรียนนักศึกษานานาชาติ วันนี้! รับสิทธิพิเศษและประโยชน์ส่วนลดมากมาย กว่า 150,000 รายการทั่วโลก

ตรวจสอบสิทธิพิเศษและส่วนลดต่างๆ ได้ที่ ค้นหาส่วนลดใกล้ตัวคุณ 

 • ส่วนลดในการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ รถโดยสาร
 • ส่วนลดโรงแรมและที่พักทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้าร่วมรายการ
 • ส่วนลดในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ โรงละคร โรงภาพยนตร์ หอศิลป์ ห้องสมุด และสนามกีฬา
 • ส่วนลดในการซื้อสินค้าตามร้านค้าชั้นนำต่างๆ ร้านอาหาร อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด

ISIC Card

Student Discount Card

Buy Online & Instore 400 บาท
 • บัตรสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
 • ผู้ถือบัตร ISIC จะได้สิทธิพิเศษในการใช้เป็นส่วนลดต่างๆ มากกว่า 150,000 แห่งทั่วโลก
 • เป็นบัตรเดียวที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก UNESCO
 • สามารถสมัครบัตร ISIC ได้ 2 ช่องทาง สมัครออนไลน์และทางสำนักงาน STA Travel ทุกสาขา
 • บัตรมีอายุ 1 ปีหลังจากทำการออกบัตร
 • สมัครออนไลน์วันนี้ รับ serial number ใช้ผ่าน Apps ได้เลยทันที ไม่ต้องพกบัตรพลาสติก
 • หากคุณต้องการบัตรพลาสติกพกติดตัว สามารถสั่งซื้อได้ที่ STA Travel Store ทุกสาขา

HOW TO GET AN ISIC CARD!

เอกสารในการสมัคร และค่าสมัครบัตร ISIC
1. สำเนาหลักฐานทางการศึกษา เช่น สำเนาบัตรนักเรียนนักศึกษา สำเนาใบรับรองจากสถาบัน หรือสำเนาใบตอบรับจากสถาบัน
2. สำเนาหน้าพาสปอร์ต หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. ไฟล์รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง ไม่เกินขนาดพาสปอร์ต (.jpeg)
4. ค่าสมัคร 400 บาทถ้วน (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS 40 บาท)
 
เมื่อทำการลงทะเบียนสมัครเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสมัครพร้อมรายละเอียดวิธีการชำระเงิน
 
*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด สามารถตรวจสอบได้กับทีมงาน Travel Expert ก่อนทำการจอง
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครบัตร ISIC

ผู้สมัครจะต้องมีสถานะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ในระดับการศึกษาใดก็ได้ ไม่จำกัดอายุ แต่จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี สถานะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเต็มเวลา ระยะเวลามากกว่า 12 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้นต่อภาคการศึกษา โดยการอนุมัติออกบัตร ISIC ได้นั้น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้นและแสดงหลักฐานประกอบ บัตร ISIC จะอยู่ในรูปแบบของบัตรที่ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน ISIC โดยสามารถตรวจสอบส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือ www.isic.co.th/discounts/ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละรายการ ได้ (ส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) บัตร ISIC จะมีอายุ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันออกบัตร