Menu Contact Us
Start the adventure

CALL US ON

(+66) 02 160 5200
สาขาอโศก (+66) 061 489 1078 สาขารังสิต (+66) 02 024 9047 สาขาเชียงใหม่ (+66) 052 081 140
student cards

ISIC Student Cards

Exclusive discounts for students

What is ISIC Card?

     บัตรนักศึกษานานาชาติ คืออะไร

บัตร ISIC หรือ International Student Identity Card คือ บัตรนักศึกษานานาชาติสำหรับนักศึกษาบัตรแรกของโลกที่ช่วยมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายให้แก่น้องๆนักเรียนและนักศึกษา  เริ่มแรกในปี พ.ศ.2511 โดยสมาพันธ์การท่องเที่ยวนักศึกษานานาชาติ (International Student Travel Confederation) ซึ่งนักศึกษาจะได้ส่วนลดสำหรับการใช้บริการต่างๆ 130 ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ ใน ปี พ.ศ. 2536 องค์กร UNESCO ได้เห็นความสำคัญและให้การรับรองบัตรนี้โดยเห็นว่าการ ท่องเที่ยวเป็นวิธีการเรียนรู้ทางหนึ่งในด้านการศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองสังคม ฯลฯ ที่ดีที่สุดทางหนึ่งของการศึกษา และนักศึกษาควรได้รับส่วนลดในรูปแบบต่างๆ ในการเดินทางด้วย

สมัครบัตร ISIC Discount card บัตรส่วนลดนักเรียนนักศึกษานานาชาติวันนี้! รับสิทธิพิเศษและประโยชน์ส่วนลดมากมายกว่า 150,000 รายการทั่วโลก

ตรวจสอบสิทธิพิเศษและส่วนลดต่างๆได้ที่ ค้นหาส่วนลดใกล้ตัวคุณ 

 • ส่วนลดในการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ รถโดยสาร
 • ส่วนลดโรงแรมและที่พักทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้าร่วมรายการ
 • ส่วนลดในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ โรงละคร โรงภาพยนตร์ หอศิลป์ ห้องสมุด และสนามกีฬา
 • ส่วนลดในการซื้อสินค้าตามร้านค้าชั้นนำต่างๆ ร้านอาหาร อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และอื่นๆอีกมากมาย

*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด

ISIC Card

Student Discount Card

Buy Online & Instore 400 บาท
 • บัตรสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
 • ผู้ถือบัตร ISIC จะได้สิทธิพิเศษในการใช้เป็นส่วนลดต่างๆ มากกว่า 150,000 แห่งทั่วโลก
 • เป็นบัตรเดียวที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก UNESCO
 • สามารถสมัครบัตร ISIC ได้ 2 ช่องทาง สมัครออนไลน์และทางสำนักงาน STA Travel ทุกสาขา
 • บัตรมีอายุ 1 ปีหลังจากทำการออกบัตร
 • สมัครออนไลน์วันนี้ รับ serial number ใช้ผ่านAppsได้เลยทันที ไม่ต้องพกบัตรพลาสติก
 • หากคุณต้องการบัตรพลาสติกพกติดตัว สามารถสั่งซื้อได้ที่ STA Travel Store ทุกสาขา

HOW TO GET AN ISIC CARD!

เอกสารในการสมัคร และค่าสมัครบัตร ISIC
1. สำเนาหลักฐานทางการศึกษา เช่น สำเนาบัตรนักเรียนนักศึกษา สำเนาใบรับรองจากสถาบัน หรือสำเนาใบตอบรับจากสถาบัน
2. สำเนาหน้าพาสปอร์ต หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. ไฟล์รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง ไม่เกินขนาดพาสปอร์ต (.jpeg)
4. ค่าสมัคร 400 บาทถ้วน (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS 40 บาท)
 
เมื่อทำการลงทะเบียนสมัครเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสมัครพร้อมรายละเอียดวิธีการชำระเงิน
 
*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด สามารถตรวจสอบได้กับทีมงาน Travel Expert ก่อนทำการจอง
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครบัตร ISIC

ผู้สมัครจะต้องมีสถานะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ในระดับการศึกษาใดก็ได้ ไม่จำกัดอายุ แต่จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี สถานะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเต็มเวลา ระยะเวลามากกว่า 12 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้นต่อภาคการศึกษา โดยการอนุมัติออกบัตร ISIC ได้นั้น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้นและแสดงหลักฐานประกอบ บัตร ISIC จะอยู่ในรูปแบบของบัตรที่ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน ISIC โดยสามารถตรวจสอบส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือ www.isic.co.th/discounts/ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละรายการ ได้ (ส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) บัตร ISIC จะมีอายุ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันออกบัตร