Menu Contact Us
Start the adventure

CALL US ON

(+66) 02 160 5200
Flight: (+66) 097 485 8669, (+66) 097 485 8670 Rail: (+66) 092 260 3873, (+66) 092 251 3893 Opening hours: Mon-Fri 10.00-19.00 hrs

Special Travel Services

การจัดทริปท่องเที่ยวพิเศษ

เราพร้อมช่วยวางแผนและจัดทริปท่องเที่ยวพิเศษ ที่มีจำนวนคนเดินทางมากกว่า 10 คนขึ้นไป  คุณสามารถกำหนดงบประมาณพร้อมแจ้งรายละเอียดการเดินทาง เราจะช่วยจัดการให้ตรงกับความต้องการและคุ้มค่ามากที่สุด และมีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า STA TRAVEL เท่านั้น

 

 

EDUCATION TRAVEL

ทริปเหมาะสำหรับสถาบันการศึกษา ที่ต้องการจะจัดทริปเดินทาง สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา เพื่อทัศนศึกษาหาความรู้และท่องเที่ยวในต่างประเทศ  โดยมีจำนวนคนเดินทางมากกว่า 10 คน ขึ้นไป  
อ่านเพิ่มเติม

GROUP TRAVEL

ทริปเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการจัดทริปเดินทางเพื่อท่องเที่ยวและหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปกับเพื่อน ครอบครัว หรือคนรู้จัก โดยมีจำนวนคนเดินทางมากกว่า 10 คน ขึ้นไป
อ่านเพิ่มเติม