Menu Contact Us
Start the adventure

CALL US ON

(+66) 02 160 5200
สาขาอโศก (+66) 061 489 1078 สาขารังสิต (+66) 02 024 9047 สาขาเชียงใหม่ (+66) 052 081 140

Special Travel Services

การจัดทริปท่องเที่ยวพิเศษ

เราพร้อมช่วยวางแผนและจัดทริปท่องเที่ยวพิเศษ ที่มีจำนวนคนเดินทางมากกว่า 10 คนขึ้นไป  คุณสามารถกำหนดงบประมาณพร้อมแจ้งรายละเอียดการเดินทาง เราจะช่วยจัดการให้ตรงกับความต้องการและคุ้มค่ามากที่สุด และมีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า STA TRAVEL เท่านั้น

 

 

EDUCATION TRAVEL

ทริปเหมาะสำหรับสถาบันการศึกษา ที่ต้องการจะจัดทริปเดินทาง สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา เพื่อทัศนศึกษาหาความรู้และท่องเที่ยวในต่างประเทศ  โดยมีจำนวนคนเดินทางมากกว่า 10 คน ขึ้นไป  
อ่านเพิ่มเติม

GROUP TRAVEL

ทริปเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการจัดทริปเดินทางเพื่อท่องเที่ยวและหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปกับเพื่อน ครอบครัว หรือคนรู้จัก โดยมีจำนวนคนเดินทางมากกว่า 10 คน ขึ้นไป
อ่านเพิ่มเติม