Menu Contact Us
Start the adventure

CALL US ON

(+66) 02 160 5200
สาขาอโศก (+66) 061 489 1078 สาขารังสิต (+66) 02 024 9047 สาขาเชียงใหม่ (+66) 052 081 140
Visa

Visa Services

บริการทำวีซ่า

STA Travel มีบริการช่วยเหลือด้านการขอวีซ่าท่องเที่ยวและเรียนต่อของประเทศ Australia, New Zealand, UK, USA, Canada และ Schengen ช่วยดำเนินการเตรียมเอกสาร แปลเอกสาร นัดวันสัมภาษณ์วีซ่า เพื่อลดความยุ่งยากในการจัดการทุกอย่างด้วยตัวคุณเอง โดยมีค่าบริการเพียง 2,500 บาท ต่อท่าน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าของแต่ละประเทศ)
*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด สามารถตรวจสอบได้กับทีมงาน Travel Expert ก่อนดำเนินการ

Australia-New Zealand Visa Service

นิวซีแลนด์ - ออสเตรเลีย หนึ่งในจุดหมายปลายทางในดวงใจของใครหลายๆคน ในการท่องเที่ยวธรรมชาติ การไปศึกษาต่อต่างประเทศ และการไปทำงานชั่วคราว แต่คุณต้องใช้วีซ่าในการเข้าประเทศด้วยนะ ปรึกษาเรื่องวีซ่านักเรียนและวีซ่านักท่องเที่ยวกับเราสิ เราช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะ ราคาเริ่มต้นเพียง 2,500 บาท
contact us

UK Visa Sevice

ประเทศสหราชอาณาจักร (The United Kingdom) หรือที่รู้จักกันดีในนามของประเทศอังกฤษ เป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศสวยงาม และความเจริญทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ศูนย์รวมแหล่งวัฒนธรรม อุตสาหกรรม และการศึกษา เป็นดินแดนที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติต่างวัฒนธรรม พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะไปเรียนหรือไปเที่ยวเราดูแลให้คุณได้ หมดกังวลและปล่อยให้วีซ่าอังกฤษเป็นเรื่องของเรา
Read More

Schengen Visa Service

ยุโรปปลายทางในฝันของนักเดินทาง ที่จะพาไปพบกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมาย จากหลากหลายประเทศ หลากวัฒนธรรม ที่ๆโลกยุคเก่าและยุคใหม่อยู่ด้วยกันอย่างสมดุล เชื่อมต่อร่องรอยแห่งกาลเวลาด้วยศิลปะ กทั้งเป็นแหล่งรวมเมืองโรแมนติกมากที่สุดเข้าไว้ด้วยกัน หมดกังวลเรื่องวีซ่าเชงเก้น เพราะเรารู้ว่ากระบวนการทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นปัญหาของคุณเลย ให้เราจัดการให้ได้เลยทั้งวีซ่านักเรียนและวีซ่านักท่องเที่ยว
Email us

USA Visa Service

อเมริกา ดินแดนแห่งเสรีภาพที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุด ที่ซึ่งประวัติศาสตร์ยังคงคุกรุ่นและส่งต่อมาจนปัจจุบัน อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในฝันของใครๆหลายคน ทั้งความงดงามทางธรรมชาติ สถาปัตยกรรมและประสบการณ์ที่คุณจะพบว่าไม่เหมือนที่ไหนๆ ไม่ต้องยุ่งยากกับกระบวนการขอวีซ่า เพราะเราเชี่ยวชาญทั้งวีซ่านักเรียน และวีซ่านักท่องเที่ยว ปล่อยให้เราจัดการ
email us